I-V: 9:00-16:00 (švenčių dienomis nedirbame)

Globber žaidimas

ŽAIDIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Žaidimo organizatorius – Kotryna Group, UAB, juridinio asmens kodas 121673734, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 34, LT-02189 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT216737314 (toliau – Organizatorius).
 2. Žaidimo „Registruokis ir laimėk pasirinktą Globber prekę“ (toliau – Žaidimas) taisyklės yra nustatytos šiose Taisyklėse ir sąlygose (toliau – Taisyklės).
 3. Taisyklės skelbiamos internetiniame puslapyje www.zaisluplaneta.lt ir www.babycity.ly ir fizinėse parduotuvėse „Žaislų planeta“, bei „BabyCity&ToyCity.

II.    ŽAIDIMO TRUKMĖ IR SĄLYGOS

 1. Žaidimas vyksta nuo 2024 m. gegužės 13 d.  iki 2024 m. liepos 28 d. (imtinai).
 2. Norint dalyvauti Žaidime, jums tereikia nuo 2024 m. gegužės 13 d. iki 2024 m. liepos 28 d. (imtinai) elektroninėje parduotuvėje www.zaisluplaneta.lt arba www.babycity.lt registruotis puslapyje https://www.zaisluplaneta.lt/lt/globber-lottery arba https://www.babycity.lt/lt/globber-lottery ir sutikti su tiesioginės rinkodaros pranešimais.

III.    ŽAIDIMO DALYVIAI 

 1. Žaidime  dalyvauja visi asmenys, užsiregistravę puslapyje https://www.zaisluplaneta.lt/lt/globber-lottery arba https://www.babycity.lt/lt/globber-lottery ir sutikę gauti rinkodaros pranešimus . 

IV.    ŽAIDIMO PRIZAI

 1. Laimėtojas galės išsirinkti bet kurią vieną GLOBBER prekę iš tuo metu turimo asortimento skelbiamo wwwzaisluplaneta.lt ir www.babycity.lt puslapyje.

V.    LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR PRIZO ĮTEIKIMAS

 1. Žaidimo prizų laimėtojai nustatomi Organizatoriaus atsitiktine tvarka. 
 2. Prizų laimėtojai nustatomi kiekvieną pirmadienį iki liepos 29 d.  Kiekvieną savaitę bus renkamas vienas laimėtojas.
 3. Organizatorius, nustatęs prizo laimėtoją, apie laimėjimą informuoja Žaidimo dalyvį elektroniniu paštu arba telefonu, nurodytais registracijos duomenyse.
 4. Organizatorius prizus siunčia prizo laimėtojo nurodytu adresu (Lietuvos Respublikoje). Prizas išsiunčiamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo laimėtojo adreso nurodymo dienos. 
 5. Tuo atveju, jeigu per 5 (penkias) darbo dienas nuo laimėtojo nustatymo dienos nepavyksta susisiekti su laimėtoju ar jei laimėtojas iš kurjerio / paštomato neatsiima prizo per atitinkamo kurjerio nustatytą terminą, tokiu atveju prizas grįžta Organizatoriui ir pakartotinai jis nėra įteikinėjamas, taip pat į bendrą prizų krepšelį nėra grąžinamas.
 6. Žaidimo prizai į pinigus ar į kitus prizus nekeičiami.

VI.    KITOS SĄLYGOS

 1. Visus su Žaidimo prizu susijusius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius sumoka Organizatorius.
 2. Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, telefono pokalbių išlaidos, nuvykimo iki prizo atsiėmimo vietos išlaidos ir kt., prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos.
 3. Organizatorius neatsako už tai, jeigu Žaidimo dalyviai nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų.
 4. Organizatorius neatsako, kai Žaidimo dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su prizų laimėtojais nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus ar jo įgaliotos šalies.
 5. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Žaidimą tais atvejais, kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės, taip pat dėl kitų pagrįstų priežasčių. Organizatorius pasilieka teisę keisti šias Taisykles, apie tai informuojant www.zaisluplaneta.lt ir www.babycity.lt tinklapyje bei „Žaislų planeta“ ir BabyCity&ToyCity fizinėse parduotuvėse. Pakeitimai įsigalioja nuo pranešimo paskelbimo momento arba nuo vėlesnės pranešime nurodytos datos.
 6. Visos pretenzijos dėl Žaidimo organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Organizatoriui Kotryna Group, UAB, adresu Dariaus ir Girėno g. 34, Vilnius arba el. paštu [email protected] iki 2024 m. rūgpjūčio 3 d. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos. Po 2024 m. rūgpjūčio 3 d. pateikti skundai nenagrinėjami. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Organizatorius pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pareiškėjas yra nepatenkintas atsakymu, jis gali ginti savo teises ir teisėtus interesus teisės aktų nustatyta tvarka.

VII.    ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 1. Organizatorius Jūsų asmens duomenis tvarko  Kotryna Group, UAB privatumo politikoje nustatyta tvarka https://www.zaisluplaneta.lt/lt/privatumo-politika-zp ir https://www.babycity.lt/lt/privatumo_politika . 

Taisyklės patvirtintos 2024-05-13. 

Pasirinkti parduotuvę
Įvertinkite mus